נוהלים לקראת הבחירות למוסדות הבורסה

נוהלים לקראת הבחירות למוסדות הבורסה

בוחרים את נשיא הבורסה, את חברי הנהלה, את חברי ועדת הביקורת ואת נציגי הדיירים בדירקטוריון מפעלי הבורסה.

לוועדת הבחירות מוענקות סמכויות נרחבות המעוגנות בתקנות של הבורסה ותפקידה המרכזי הוא לדאוג לכך שהבחירות יתנהלו בצורה תקינה והוגנת.הועדה קובעת נהלי התנהגות מחייבים ובהם איסור על המועמדים לנהל תעמולת בחירות באמצעי התקשורת, איסור על הכתמת שמו של מועמד ו/או חבר בורסה ו/או עובד בורסה ואיסור על ניהול תעמולה העלולה לגרום נזק או להתפרש כגרימת נזק לענף, לבורסה, לחברים ולעובדים.
 
  •  נוהלים לקראת הבחירות :

/richtexteditor_files/documents/נוהלים לקראת הבחירות 2020.pdf 

 

  •  כללי התנהגות לקראת הבחירות:

/richtexteditor_files/documents/כללי התנהגות בחירות 2020.pdf 

 

  •  נוהל הצגת מועמדות ובחירות לנציגי הדיירים:
 
/richtexteditor_files/documents/נוהל הצגת מועמדות ובחירות לנציגי הדיירים 2020.doc 
 
 
 ניתן להגיש מועמדות למוסדות הבורסה החל מיום שלישי ה10/11 בשעה 09:00 בבוקר.
אנו מאחלים הצלחה רבה לכל המתמודדים!