Logo

אמה סולימני ינובר


אמה סולימני ינובר
 
בתו של שלמה סולימני - ממקימי ענף היהלומים הישראלי. החלה את דרכה בעסק המשפחתי ב-1973 בהיותה בת 20 בלבד. כיום מחזיקה בבעלותה חברת ייצור ומסחר ביהלומים מצליחה.
 
בבחירות שנערכו בשנת 2015 נבחרה לתפקיד:
  • יו"ר ועדת עיצוב ערכים
  • מטעם מפעלי בורסת היהלומים - דירקטורית
  • מטעם מפעלי בורסת היהלומים - יו"ר ועדת מנהלה לנושאים שוטפים