Logo

שלמה אדן


 
בבחירות שנערכו בשנת 2015 נבחר לתפקיד: 
  • יו"ר ועדת תרבות כללית
  • מטעם מפעלי בורסת היהלומים - דירקטור
  • מטעם מפעלי בורסת היהלומים - יו"ר ועדת תגים