Logo

הרצאתו המלאה של מרטין רפפורט


כל האוזניים היו קשובות לדבריו של האיש שקובע את מחיר היהלומים בעולם בשבוע היהלומים הבינלאומי