אורי ספירו, יו"ר ועדת קשרי חוץ ושיווק

אורי ספירו, יו"ר ועדת קשרי חוץ ושיווק