מחשבון המרת מטבעות
 
 
 
 
 
 
יהלומים בורסת היהלומים
הודעות                
 

פעילות למען הפרט

 
א א א
הרצל סיטון - יו"ר ועדת הנחות
שלום פפיר - יו"ר קרן חברים למען חברים
יאיר רייכנברג - קשרי רפואה 

 
 
 
 
 
 
 
 
העלאת חבילות יהלומים