מחשבון המרת מטבעות
 
 
 
 
 
 
יהלומים בורסת היהלומים
הודעות                
 
 

קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018

בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט התקיימה הקייטנה של ילדי הבורסה, בהשתתפות של 150 ילדות וילדים. נאחל שנת לימודים טובה ומוצלחת ונפגש בקיץ הבא!
 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 1 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 1 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 2 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 2 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 3 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 3 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 4 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 4 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 5 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 5 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 6 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 6 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 7 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 7 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 8 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 8 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 9 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 9 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 10 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 10 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 11 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 11 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 12 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 12 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 13 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 13 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 14 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 14 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 15 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 15 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 16 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 16 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 17 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 17 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 18 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 18 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 19 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 19 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 20 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 20 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 21 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 21 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 22 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 22 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 23 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 23 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 24 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 24 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 25 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 25 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 26 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 26 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 27 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 27 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 28 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 28 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 29 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 29 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 30 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 30 מתוך 31

 • גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 31 מתוך 31

  גלרייה - קייטנת ילדי הבורסה 17-31.08.2018 תמונה 31 מתוך 31

 
 
 
 
 
 
העלאת חבילות יהלומים