שאול שירי

שאול שירי

שאול שירי, נציג בנין מכבי
  • יו"ר ועדת ביטוח