תשלומים

פורטל
אישי
דמי חבר
דמי אחזקה
וחניה
אגרת בוררות
ערכאה ראשונה
אגרת העברת
משרדים וחניות
בדיקות בטחוניות
תג חבר / מתמחה
בדיקות בטחוניות
שאר התגים
תשלום קנסות
תחזוקה כללית
צילום יהלומים
ותכשיטים
אירועי תרבות
כנסים ותערוכות