ארגוני ענף היהלומים

ארגוני ענף היהלומים

מכון היהלומים הישראלי
מכון היהלומים הישראלי

מכון היהלומים הישראלי הוא גוף כלל-ענפי, המיועד לקדם את ענף היהלומים הישראלי כולו ולסייע לציבור היהלומנים להוציא אל הפועל משימות שבדרך כלל אין בכוחה של חברת יהלומים אחת לשאת בהן. המטרה העומדת לנגד המכון היא העצמת כוחו של מרכז היהלומים הישראלי וחיזוק מיצובו בשורה הראשונה של מרכזי היהלומים בעולם.

התאחדות תעשייני היהלומים בישראל
התאחדות תעשייני היהלומים בישראל

התאחדות תעשייני היהלומים בישראל פועלת לאיגוד וייצוג יצרני היהלומים בישראל. ההתאחדות מייצגת את תעשיית היהלומים הישראלית ואת היצרנים הפועלים בה בכל הפורומים בארץ ובעולם בהם נדונות החלטות שיש להן השלכות על התנהלותם העסקית של החברים. הפעולות המרכזיות של ההתאחדות נעשות הן ביחסי הפנים והן ביחסי החוץ.

מפעלי בורסת היהלומים
מפעלי בורסת היהלומים
חברת ניהול ואחזקת נכסים של בורסת היהלומים
חברת מפעלי בורסת היהלומים הישראלית (1965) בע"מ (המכונה בקיצור – מפעלים, או מפעלי הבורסה) היא חברת בת של בורסת היהלומים הישראלית בע"מ.