מפעלי בורסת היהלומים

מפעלי בורסת היהלומים

חברת ניהול ואחזקת נכסים של בורסת היהלומים
חברת מפעלי בורסת היהלומים הישראלית (1965) בע"מ (המכונה בקיצור – מפעלים, או מפעלי הבורסה) היא חברת בת של בורסת היהלומים הישראלית בע"מ. 
החברה אחראית על הניהול המורכב של מתחם הבניינים של הבורסה – בניין שמשון, בניין מכבי וקומות היהלומנים שבבניין היהלום.

במתחם הבורסה ממוקמים כאלף משרדי יהלומנים, משרדים של מוסדות ענפיים כבורסת היהלומים, מכון היהלומים, התאחדות תעשייני היהלומים והבורסה לאבני חן.

כמו כן ממוקמים במתחם הבורסה משרדי הפיקוח על היהלומים, משרד המכס, אולם למסחר ביהלומים מלוטשים, אולם למסחר ביהלומי גלם, סניפי בנקים מסחריים, חברות שילוח, חברות ביטוח, סניף דואר ושירותים מסחריים אחרים.

הדירקטוריון של מפעלי בורסת היהלומים מתווה את המדיניות בכל הנוגע לתחזוקת הבניינים לטווח ארוך, להשבחת הנכסים, לניהול שוטף, לטיפול בבעיות מיוחדות וריכוז הטיפול בביטחון.

מתחם הבניינים של בורסת היהלומים הישראלית מהווה מתחם מאובטח, כאשר כל הבניינים מחוברים בגשרים פנימיים.