מכון היהלומים הישראלי

מכון היהלומים הישראלי

מכון היהלומים הישראלי הוא גוף כלל-ענפי, המיועד לקדם את ענף היהלומים הישראלי כולו ולסייע לציבור היהלומנים להוציא אל הפועל משימות שבדרך כלל אין בכוחה של חברת יהלומים אחת לשאת בהן. המטרה העומדת לנגד המכון היא העצמת כוחו של מרכז היהלומים הישראלי וחיזוק מיצובו בשורה הראשונה של מרכזי היהלומים בעולם.

שותפים במכון

מכון היהלומים פועל באמצעות מועצת מנהלים, המייצגת את כל המעורבים בעשייה בענף היהלומים הישראלי: ממשלת ישראל, התאחדות תעשייני היהלומים, בורסת היהלומים, הסתדרות העובדים החדשה, בנקים הפעילים בענף.

מטרת המכון
המטרה העומדת לנגד המכון היא העצמת כוחו של מרכז היהלומים הישראלי וחיזוק מיצובו בשורה הראשונה של מרכזי היהלומים בעולם.

תחומי הפעילות העיקריים
קידום היצוא והשיווק, מידע ויחסי הציבור, ייעוץ בנושאי אבטחה, פורטל הענפי, אתר מסחר ענפי, מרכז מידע.

ועדת היגוי של המכון
עבודת המכון מנותבת באמצעות ועדות היגוי הקובעות את מדיניות המכון בכל אחד מהתחומים. בכל ועדה חברים נציגים של כל הגופים החברים במועצת המנהלים של המכון וכמובן נציגים של ועדת הביקורת. את עבודתה של ועדת הביקורת מלווה מבקר חיצוני, שמונה כנדרש על פי החוק.

מקורות המימון של המכון
מקורות המימון של מוסדות מכון היהלומים נובעים מהיטל על יבוא המלוטש, הנגבה על ידי הפיקוח על היהלומים. משרדי התמ”ת והאוצר מנתבים את התקציב הנוגע מגביית ההיטל למכון היהלומים, לשם קידום מטרותיו.