יהודה סייג

יהודה סייג


נולד בשנת 1947 בדמשק (סוריה) הבריח את הגבול לישראל בגיל 14 ונקלט בקיבוץ חולתא, שם גר עד שחרורו מהשירות הצבאי בחיל הצנחנים.

בשנת 1966 החל ללמוד את מקצוע עיבוד היהלומים אצל אורי שליבובסקי ז"ל ושלוש שנים מאוחר יותר הקים קבוצה, שעסקה בליטוש מרקיזות בקבלנות משנה ביהלומי תל אביב.

בשנת 1974 הצטרף כחבר בורסת היהלומים והקים את חברת יהלומי ערן העוסקת בייצור ופועלת בישראל, ארה"ב, אנגליה וסרי לנקה.

במקביל לפעילותו העסקית, כיהן במשך קדנציה אחת כמשקיף בוועד הפועל של ההתאחדות, ובשנת 2005 נבחר לראשונה כחבר הנהלת הבורסה ושימש כיו"ר ועדת מנהלה לנושאים שוטפים במסגרת דירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים.

בבחירות שנערכו בשנת 2007 נבחר שנית כחבר הנהלת הבורסה והתמנה לסגן נשיא וחבר בנשיאות הבורסה.  במהלך הקדנציה כיהן  בתפקיד יו"ר ועדת מנהלה לנושאים שוטפים וכיו"ר ועדת אכיפה  במסגרת דירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים, בה  שימש כנציגה של הנהלת הבורסה.

בבחירות של שנת 2009 נבחר בשלישית לכהן כחבר בהנהלת הבורסה. מונה לתפקיד סגן נשיא וחבר בנשיאות הבורסה. בקדנציה זו כיהן כיו"ר ועדת מנהלה לנושאים שוטפים.