בנקים ומימון

בנקים ומימון

הועדה מקיימת מגעים שוטפים עם מנכ"לים ומנהלי סניפים של מוסדות וגופים פיננסים הקשורים לענף היהלומים.

כמו כן עוסקת הועדה בבדיקת שילוב מוסדות פיננסים נוספים לצורך הגדלת מסגרות האשראי לענף היהלומים.

נושא עיקרי נוסף בו מתרכזת הועדה בתקופה זו הוא בחינת אפשרויות להתאמה אופטימלית לעוסקים בענף כפוף לכל חוקי הרגולציה בארץ ובעולם.

הועדה מקיימת מגעים קבועים עם בנק ישראל וביחוד עם המחלקות הקשורות לחשבונות החנ"י.

נושא ייחודי נוסף מזה מספר שנים ובעיקר בתקופת מגיפת הקורונה ,-עזרה טכנית ומקצועית לחברי הבורסה על מנת שיוכלו לקבל את ההלואות האטקרטיביות

שניתנות בבנקים בקומפלקס בערבות של מדינת ישראל ובעלות נמוכה ביותר. 
 
יו"ר הועדה: יחזקאל (חזי) בלום