ישראל וונצובסקי - סמנכ"ל

ישראל וונצובסקי - סמנכ"ל