ישראל וונצובסקי - משנה למנכ"ל

ישראל וונצובסקי - משנה למנכ"ל