עו"ד דפנה סנדר - מנהלת המחלקה המשפטית

עו"ד דפנה סנדר - מנהלת המחלקה המשפטית