צפריר רוזנפלד - מנהל מערכות מידע

צפריר רוזנפלד - מנהל מערכות מידע