חברת י. פוגל יהלומים מודיעה

חברת י. פוגל יהלומים מודיעה

כי מר צ'רלס ניומן הינו קנין עצמאי הקונה סחורה במשרדים שונים ובין היתר גם במשרדם.

לפיכך חברת י. פוגל יהלומים אינה רואה עצמה אחראית לפעילותו העיסקית של מר צ'רלס ניומן בבנייני הבורסה למעט קניות הנערכות במשרדם ואשר עליהן חתומה החברה.
 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת חברת י. פוגל יהלומים ועל אחריותם הבלעדית זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.