חברת B.I.D. מודיעה

חברת B.I.D. מודיעה

על הפסקת עבודה משותפת בין אבי בורוכוב לבין ארז בורוכוב, זאת החל מיום 27.9.2008.
 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת החותום עליה ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.