חברת יהלומי האחים ירושלמי מודיעה

חברת יהלומי האחים ירושלמי מודיעה

כי החל מהיום 25.11.2008 מר ציון פלד אינו מועסק במשרדם ואינו מייצג אותם יותר.


 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת האחים ירושלמי ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה