חברת בריליאנט קריסטל טריידינג לימיטד מודיעה

חברת בריליאנט קריסטל טריידינג לימיטד מודיעה

כי אינה אחראית בכל צורה שהיא לקניות המוצעות ע"י מר צביקה פטמן ו/ או מי מטעמו.הודעה זו התקבלה במשרדי המחלקה המשפטית והיא מתפרסמת לבקשת משרד בריליאנט קריסטל טריידינג לימיטד ועל אחריותם הבלעדית זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה