חברת פרוכטר גד מודיעה

חברת פרוכטר גד מודיעה

 החל מתאריך 22.04.12 מר דוד פוליטי (ת"ז 055409262) סיים עבודתו בחברתנו.

הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ומתפרסמת לבקשת מר ישעיהו שפר ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.