חברת אמתלאי (2002) מודיעה

חברת אמתלאי (2002) מודיעה

 החל מתאריך 1.4.12 מר דן אלימלך סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על התנהלותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 29.4.12 והיא מתפרסמת לבקשת מר גבי ארבוב ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.