מ.א. ענבי דיאמונד גרופ מודיעה

מ.א. ענבי דיאמונד גרופ מודיעה

החל מתאריך 20.5.12 מר בצלאל דורון סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על התנהלותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 22.5.12 והיא מתפרסמת לבקשת משרד מ.א. ענבי ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.