ג.ו.ו. יהלומים בע"מ מודיעה

ג.ו.ו. יהלומים בע"מ מודיעה

השותפות בין חברי הבורסה פרנסיס וייץ וסימון גלייכר הגיעה לפירוק החל מה1.5.12 חבר הבורסה, פרנסיס וייץ, כבר לא חלק מחברת ג.ו.ו. יהלומים בע"מ. מהתאריך הנ"ל חברת גץוץו. יהלומים בע"מ אשר בבעלות סימון גלייכר, אינה אחראית לכל מעשה שיעשה ע"י פרנסיס וייץ..

הודעה זו התקבלה במשרדי המחלקה המשפטית והיא מתפרסמת לבקשת חברת ג.ו.ו. יהלומים בע"מ ומר סימון בלייכר ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.