חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ מודיעה

חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ מודיעה

החל מתאריך 31.5.12 חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ הפסיקה לשתף פעולה עם מר יוני בן רעי
החל מתאריך זה איננו אחראים על כל פעולה ללא אישורנו וחתימתנו
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 3.7.12 והיא מתפרסמת לבקשת חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.