חברת א. צדר יהלומים מודיעה

חברת א. צדר יהלומים מודיעה

כי החל מ 1.7.2012 מר כהן אסי ת"ז 023584998 אינו מועסק במשרדם ואינו מייצג אותם יותר.


 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת יהלומי צדר ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה