חברת זילברברג דיאם מודיעה

חברת זילברברג דיאם מודיעה

כי החל מ 31.7.2012 אינה אחראית ואין לה קשר עסקי עם מר רחמים פולטוב וגבי מקסימוב
 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת חברת זילברברג ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה