עובד אנטר ואורי שיפמן מודיעים

עובד אנטר ואורי שיפמן מודיעים

 

עובד אנטר ואורי שיפמן מודיעים על פירוק השותפות בינהם אנטר ושיפמן ב  ע"מלפיכך החל מיום 28.2.2013.אין התחייבויות האחד מחייבות את האחר ולהפך. השותפות פורקה ברוח טובה.


הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ומתפרסמת לבקשת עובד אנטר ואורי שיפמן  ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.