חברת טי.או.סי מודיעה

חברת טי.או.סי מודיעה

החל מתאריך 1.6.2013 מר טל קורס סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על התנהלותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 13.5.13 והיא מתפרסמת לבקשת משרד טי.או.סי ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.