חברת קריסטל יהלומים מודיעה

חברת קריסטל יהלומים מודיעה

החל מתאריך 19.5.13 מר שי רוזנפלד סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על התנהלותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 19.5.13 והיא מתפרסמת לבקשת ישראל קריסטל ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.