איי.אם.ג'ם

איי.אם.ג'ם

השותפות בין חברי הבורסה אנדרה מסיקה למשה אמיר הגיעה לפירוק החל מה1.7.13 חבר הבורסה, אנדרה מסיקה כבר לא חלק מחברת איי.אם.ג'ם. מהתאריך הנ"ל לאנדרה מסיקה אין אחריות על חברת איי.אם.ג'ם אשר בבעלות משה אמיר.

הודעה זו התקבלה במשרדי המחלקה המשפטית  בתאריך 17.7.13 והיא מתפרסמת לבקשת מר אנדרה מסיקה ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.