חברת אי.זי. דיאמונדס מודיעה

חברת אי.זי. דיאמונדס מודיעה

החל מתאריך 15.10.13 מר מנואל קניג סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על פעילותו
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 20.10.13 והיא מתפרסמת לבקשת חברת אי.זי. דיאמונדס ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.