חברת ג'וליוס קליין אליעז יהלומים מודיעה

חברת ג'וליוס קליין אליעז יהלומים מודיעה

החל מתאריך 1.1.2014מר יאיר אושרי סיים עבודתו בחברתנו
ויוצא לדרך חדשה ועצמאית בחברת אושר דיאם בעמ ומאחלים לו הצלחה
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 12.1.2014והיא מתפרסמת לבקשת חברת ג'וליוס קליין אליעז יהלומים ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.