דהן מקס מודיע

דהן מקס מודיע

החל מתאריך 1.2.2014 מר ישראל בן טל סיים עבודתו במשרדי
ואנני אחראי על פעילותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 17.2.2014 והיא מתפרסמת לבקשת מר מקס דהן ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.