מתעצל לחפש מספר באנשי קשר ?

מתעצל לחפש מספר באנשי קשר ?

חייג כוככבית 08
אמור את השם, החיוג יעשה אוטומטי