רועי מוסרי, סמנכ"ל מפעלי בורסת היהלומים

רועי מוסרי, סמנכ"ל מפעלי בורסת היהלומים