הודעה חשובה בעניין חברת דינדקס בע״מ (חברת המטבע).

הודעה חשובה בעניין חברת דינדקס בע״מ (חברת המטבע).

ברצוננו להביא לידיעת הציבור כי החלטנו לבטל את ההסכם עם חברת דינדקס.
חברות וחברים, ברצוננו להביא לידיעת הציבור כי החלטנו לבטל את ההסכם עם חברת דינדקס. הודענו לחברה על החלטתנו זו ובמסגרת הודעת הביטול שמסרנו לה הורינו לחברה, לבעליה ולמנהליה לחדול באופן מידי מלהציג עצמם כקשורים לבורסת היהלומים או לחממה הטכנולוגית. כמו כן דרשנו מהם גם לחדול מלבצע פעולות כלשהן באולם המסחר או בפלטפורמות המסחר שלנו. אנו פועלים מתוך אחריות לשם הטוב של הבורסה, כמוסד כלכלי ותיק ואמין ומתוך אחריות לשמירה על מערכת היחסים הטובה של הענף עם הרגולטוריים המקומיים והבינלאומיים. אנו פועלים בכל דרך למיצוי זכויות הבורסה וחבריה, כאשר מה שמנחה אותנו לאורך כל הדרך היא הדאגה לחברי הבורסה והאחריות לכך שהענף שלנו ימשיך להתנהל ללא דופי וללא רבב.
 
בברכה, יורם דבש, נשיא