10 הדברות להתנהלות זהירה ברשת האינטרנט

10 הדברות להתנהלות זהירה ברשת האינטרנט

לאור מקרי הונאה רבים המבוצעים ברשת האינטרנט, להלן מספר המלצות להתנהלות נכונה ברשת האינטרנט.