מספרי טלפון חדשים במשרדי הפיקוח על היהלומים

מספרי טלפון חדשים במשרדי הפיקוח על היהלומים

ברצוננו להביא לידיעתכם, שעקב עקב החלפת מספרי הטלפון בפיקוח

 שהתבצע בשבוע שעבר, אין כיום אפשרות להתקשר לפיקוח בקו פנימי

 אלא בקו חיצוני בלבד.