מכרז פומבי לרכישת יהלומים

מכרז פומבי לרכישת יהלומים

המכרז יתקיים בתאריכים  6.1.2020 החל מהשעה 12:00 ועד 16:00 והמשך ב 7.1.2020 החל משעה 08:30 – 16:00