בית כנסת ובית מדרש

בית כנסת ובית מדרש

בית כנסת פעיל עם מניינים לאורך כל שעות היום

ובנוסף, בית מדרש עם שיעורי תורה קבועים 

פירוט שיעורי תורה קבועים:

שיעור הדף היומי ניתן ע״י הרב בארי מדי יום 12:15-13:30

ספר אור החיים ניתן ע״י הרב ברק בימי שלישי 16:00-17:00

הרב ברוך רוזנבלום בנושא פרשת השבוע כל יום חמישי 16:00-17:00

הרב אברהם עזר בנושא ספר בן איש חי אחת לשבועיים בימי רביעי 15:00-16:20

הרב אורלנציק בנושא מסכת תענית מדי יום 17:45-18:30

הרב שלמה חי בן זקן בנושא מסכת סוטה מדי יום 9:15-10:00