בחודשים מרץ ואפריל

בחודשים מרץ ואפריל

יקוצצו  דמי החבר ב-50% ודמי האחזקה ב-33%.