מסלול ייעודי למימון הון חוזר בקרן להעמדת הלוואות

מסלול ייעודי למימון הון חוזר בקרן להעמדת הלוואות

בשל השפעות נגיף הקורונה על העסקים במשק,יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.להגשת בקשה - 
https://govextra.gov.il/mof-gloan