אסיפה כללית

אסיפה כללית

אחת לשנה מתקיימת בבורסת היהלומים אסיפה כללית אליה מוזמנים כל חברי הבורסה ופעמים רבות מכבדים אותה בנוכחותם גם אורחים רמי מעלה כמו ראשי ממשלה, שרים ומכובדים אחרים. 

אחת לשנה מקיימת הבורסה אסיפה כללית שנתית רגילה. האסיפה היא ההזדמנות של כל חברי הבורסה לשמוע ממקור ראשון על פועלו של הנשיא ופועלם של יושבי ראש וחברי הוועדות למען הציבור, החל ברמת המגעים עם רשויות בין לאומיות וישראליות ועד לרמת הפרטים היומיומיים. יו"ר ועדת הביקורת מגיש את עיקרי הדו"ח של הוועדה, המחולק במלואו לחברים קודם לאסיפה. עם תום החלק הרשמי של האסיפה מתקיים דיון, ולבסוף, כדרך מסורת, מסתיים האירוע בשירת התקווה.

בהתאם לצורך מתקיימות אסיפות יוצאות מן הכלל, בהן נדונים שינויים בתקנון. ההצבעות מתקיימות בהרמת ידיים או בהצבעה חשאית, בהתאם לקבוע בתקנון.