אולם הבורסה חוזר לפעילות

אולם הבורסה חוזר לפעילות

חוזרים  לפעילות סדירה ביום ראשון ה-24/05

הצורך בבטיחות ושמירה על בריאותכם חשובה מאוד, ועל כן האולם ייפעל בהתאם לכללים החדשים :

1. אולמות הבורסה (מלוטש, גלם) יופרדו ויחולקו ל-2 איזורים.

2. יוכשרו 140 עמדות עבודה אישיות על פי החלוקה הבאה: 100 עמדות במלוטש, 40 עמדות בגלם.

3.בכל עמדה יוכל לשבת אדם אחד.  

4. בטרם הכניסה לאולם , מידי יום, יחתום החבר על תצהיר, בו הוא מתחייב :
• החבר אינו חולה בקורונה, לא משתעל ואין לו חום.
• החבר לא בא במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
• החבר מתחייב לפעול על פי הנחיות הבטיחות לעבודה באולם.
• החבר מתחייב לשבת בעמדות המאושרות בלבד ולהישמע להנחיות השומרים.

5.כללי ברזל : חיטוי ידיים, חבישת מסיכה, איסור התקהלות ושמירה על 2 מטרים בין אדם לאדם.

6.על השולחנות המאושרים לעבודה תותקן ע"י הבורסה מחיצה שקופה שתמנע העברת רסס.

7. אסור לשבת בשולחן אחד מול השני, אלא אם כן מותקנת מחיצה שקופה שתמנע העברת רסס.

8. ימונו סדרנים ו"תורני קורונה" לשמירה על הנחיות הבטיחות ברחבי האולם. 

9. יוצב שילוט עם הנחיות הבטיחות ברחבי האולמות ובמסכי הטלוויזיה.

10. מחלקת האחזקה תדאג לנקיון העמדות פעמיים ביום – על פי תו סגול.

11. חשוב להדגיש כי במידה ואחד מן החברים נדבק בנגיף קורונה, יסגר האולם כולו או חלקו.

 

אנו חוזרים וממליצים כי חברים הנמצאים בקבוצת סיכון או בעלי מחלות רקע ימנעו מהגעה עד לשינוי גורף בהנחיות. בנוסף אנו מבקשים להדגיש כי האולם נפתח עבורכם ולמענכם לצרכי עבודה, על כן לא תותר התקהלות ברחבי האולם שלא למטרות עבודה.