הכרת העסק וניהולו דרך תזרים המזומנים

הכרת העסק וניהולו דרך תזרים המזומנים

הרצאתו של רואה החשבון גונן גריצמן מחברת ג'וליוס קליין – עכשיו בצפייה ישירה