הכירו : נוהל מקוצר להגשת בקשה לאשרה ליהלומנים זרים

הכירו : נוהל מקוצר להגשת בקשה לאשרה ליהלומנים זרים

בקשות להארכת רישיונות מסוג ב/2 ו-ב/1 של יהלומנים ובני משפחותיהם יועברו אלינו באמצעות דוא"ל ייעודי. לאחר בדיקת המסמכים שהוגשו ובמידה והבקשה עומדת בתנאי הנוהל, מבקש השירות יוזמן ללשכה על מנת לקבל את האשרה.

על מנת לקבל את השירות יש לשלוח את המסמכים הבאים:

• טופס בקשה - בקשה להארכת רישיון ישיבה אש/3 

• צילום דרכון זר של המבקש התקף לתקופה העולה על 6 חודשים לפחות מעבר לתקופת השהות המבוקשת.

• מכתב בקשה ממנהל היהלומים (במקרה של רישיונות מסוג ב/2)

• טופס מתן היתר עבודה להעסקת עובד תושב חוץ בענף המומחים (במקרה של רישיונות מסוג ב/1)

• תשלום אגרה מקוון באתר רשות האוכלוסין וההגירה עבור השירות המבוקש.

• פרטי יצירת קשר.


את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל - MRG@PIBA.GOV.IL אנו נצור עמכם קשר ע"מ לתאם את מועד הגעת המבקש ללשכה.

יודגש כי על המבקש להגיע ללשכה עם דרכון ועם המסמכים המקוריים שנשלחו בדוא"ל.