בטיחות אש

בטיחות אש

בראשות יו"ר הוועדה  מר אמנון אמויאל  ובריכוז מנהל הבתים ,רועי מוסרי , עוסקת בכל נושאי בטיחות האש במתחם בורסת היהלומים , לרבות כל נושאי מערכות האש , כיבוי במים, כיבוי באבקה , מערכות התראה וגילוי , רכישת ציודים , הסכמים עם נותני שירות בתחום האש , ועבודה שוטפת מול  נציגי כיבוי האש רמת גן , הוועדה מתכנסת אחת לחצי שנה ואו במקרים בהם נדרשת החלטה בנושא האש.

 
ליצירת קשר עם הועדה