מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, לתקופת הקורונה

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, לתקופת הקורונה

סוף סוף זה כאן! הגיע הזמן להגיש בקשה למענק 

אנו שמחים לבשר לכם כי כחלק מתוכנית הסיוע הכלכלי ,נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪,  עבור החודשים מאי - יוני.

ניתן יהיה להגיש תביעות לכל תקופת זכאות, החל ב-15 לחודש שלאחר תקופת הזכאות. סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם החל מ-3,000 ₪ ועד  500,000 ₪ גובה מירבי למענק.

מי יכול להגיש?
יכולים להגיש את התביעות למענקים חברות ושותפויות, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, והיתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 40% ומעלה, כמפורט:

= עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ - פגיעה של 40% ומעלה.
= עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ – פגיעה של 60% ומעלה.
= עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – פגיעה של 80% ומעלה.

לראשונה, גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות. ובימים הקרובים גם עצמאים בעסקים קטנים חדשים יוכלו לבקש מענק הוצאות לעסק קטן.

לכניסה להגשת הבקשה באתר:
https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
 
 
 
 
 
 
 
 
אם נתקלתם בבעיה או זקוקים לסיוע אנו ממליצים לפנות אל סמנכ"ל הכספים מר גדי שטיין בטלפון 22035